הכשרת מנחות לפיתוח כישורים חברתיים

קורס הכשרת מנחות קבוצות ילדים לפיתוח כישורים חברתיים

אודות קורס הכשרת מנחות לפיתוח כישורים חברתיים

ישנם קורסים רבים העוסקים בהקניית מיומנות לימודיות, אולם יש חוסר בקורסים להכשרת מנחות לפיתוח כישורים חברתיים, משום שתחום זה הינו חדשני 

הרציונל של קורס פיתוח כישורים חברתיים:

"כישורים חברתיים הם רפרטואר של התנהגויות מילוליות ולא מילוליות שבאמצעותן משפיעים בני אדם על התגובות של זולתם בהקשר הבינאישי. רצף התנהגויות זה פועל כמנגנון שבאמצעותו אנשים משפיעים על סביבתם על ידי השגת תוצאות רצויות וסילוק או הימנעות מתוצאות בלתי-רצויות בהקשר החברתי" (1984, press in, Markle & Rinn) מיומנויות חברתיות באות לידי ביטוי באופנים שונים: יוזמה חברתית, הבנה רגשית ושיח רגשי, יכולת לשתף פעולה, אסרטיביות, קבלת מרות וקבלת כללים וחוקים חברתיים, וויסות רגשי, פתרון קונפליקטים והיכולת להפסיד בכבוד. מחקרים הוכיחו שבחיי היומיום האינטליגנציה החשובה יותר היא זו הרגשית, והיא זו המנבאה בד"כ הצלחה. ואכן, ניתן להקנות כלים מועילים שיסייעו לפתח את האינטליגנציה הרגשית בעזרת אימון במיומנויות חברתיות (Training Skills Social.)

המרצה :

הגב' אורית ביטון- מאבחנת דידקטית ומנחת הורים. A.M .בחינוך מיוחד. מנהלת מכון "אפיק חדש", מרצה, ומנחת קבוצות ילדים לפיתוח כישורי חיים וכישורים חברתיים.

קהל היעד:

נשות מקצוע בתחום החינוך או הטיפול: מורות, גננות, יועצות חינוכיות, קלינאיות תקשורת, מאמנות, מטפלות רגשיות, ריתמיקאיות ועוד. 

תנאי קבלה :

הכשרה או רקע תעסוקתי רלוונטי.

דרישות הקורס וקבלת תעודה:

השתתפות במפגשים, שליטה בחומר הלימוד המצורף המשמש כרקע והרחבת הנלמד, וכן הגשת המטלה הכתובה במועדה והתנסות מול משתתפות ההכשרה (במסגרת הנחיית עמיתים). ניתן לשלב התנסות פעילה (סטאז') בסדנאות ילדים המופעלות ע"י המכללה. 

תכני הקורס:

יחידה מס' 1

סוקרת את ההתפתחות החברתית החל מינקות ולאורך שנות הילדות וגילאי בית הספר. הסקירה מלווה בתיאוריות חברתיות ורגשיות עדכניות.
ביחידה זו נלמד לבנות תכנית טיפול מתאימה לפרופיל הקושי החברתי של הילד, ולבנות קבוצות הומוגניות מבחינת מאפייני הקושי. כמו-כן נדבר על ההכנה המתאימה לקראת הנחיית הקבוצה.
דגש מיוחד יושם לתיאורית המיינד והשימוש בה להבנה וטיפול בקשיים

יחידה מס' 2

מתמקדת בהתפתחות המיומנויות החברתיות בצל לקויות שונות ובמיוחד הלקות הלא מילולית (S.C.D N.V.L.D), והשפעת הלקות על האינטראקציות החברתיות. מיקוד הקושי ודרכי הטיפול. חווית האמון במסוגלות ההורית בצל הלקות.
הכרת המיומנויות החברתיות הבסיסיות והמורכבות. זיהוי ומיפוי הקשיים החברתיים וטיפול ממוקד בכלים מגוונים.

יחידה מס' 3

עוסקת בעולם הרגשות וחשיבותו להתפתחות חברתית-תקשורתית תקינה. שפה רגשית מילולית ולא מילולית, הבעה והבנה של קודים לא מילוליים.
נכיר את גישת המסוגלות החברתית, וכיצד ניתן להניע לשינוי מתוך מודעות ל"כפתורים" המאפשרים כשוריי חיים תקינים.
נעסוק בתפקיד ההורים בגישה של הוראה מתקנת חברתית, עבודה מול הורים: "הקול ההורי" ומאפייני הצרכים ההוריים, הכרת "שפת הלקות", נוכחות הורית שומרת, בניית שגרה משפחתית, הטרמה, תיווך והמללה, ליווי הילד בדרך לשינוי ושפה רגשית במשפחה.

עזרים בקורס:

ייעוץ והנחיה:

משתתפות הקורס מקבלות שתי מתנות נוספות:

 שאלון אבחוני להורים (לא פורמלי) למיקוד הקשיים החברתיים.
10 מערכי שיעור מוכנים, הכוללים הפעלות וכלים טיפוליים המותאמים למיומנויות החברתיות הנלמדות.

סילבוס הקורס

מפגשנושאפירוטסה"כ שעות אקדמיות חוברות הקורס
1פתיחה תאום ציפיות. הכרת מבנה הקורס.1יחידה 1
סקירה של התפתחות הכישורים החברתייםהקשר הדיאדי בין האם לתינוקה, בניית האמון הבסיסי החיוני לרכישת כשירות חברתית.
תיאוריית המיינדהיכולת לקלוט, להבין ולהסיק מסקנות אודות מצבים מנטליים, המאפשרת פרשנות טובה יותר של סיטואציות חברתיות. בליווי מצגת.1
2הכרת הקצב האישי והתאמתו לחברה.לכל ילד קצב משלו המשפיע על יכולת ההתקשרות שלו עם הזולת. הכרת הקצב האישי ושימת לב לקצב של האחר מקנות כשירות חברתית2
הגיל הרךהפעוט בשנותיו השנייה והשלישית: מסימביוזה לאוטונומיה, תהליך ההתפרדות, בחירת אתגרים מתאימים לחיזוק האמון במסוגלות העצמית..2
3גיל החביוןהאתגרים המאפיינים את תקופת בית הספר היסודי וקבוצת השווים. דילמות מול פתרונות. טיפים להורים ומורים2
כלים טיפוליים לחיזוק המיומנויות החברתיות..סדנה להכנת בובות או מסכות טיפוליות והפעלה טיפולית לתיווך המיומנויות והאינטראקציה החברתית.2
4תאוריית המיינד ב'השימוש בתאוריית המיינד להבנה וטיפול בקשיים חברתיים.2
יחידה 2
גורמים מעכבים בהתפתחות מיומנויות חברתיותלקויות למידה – שפתיות, תקשורתיות ,הפרעת קשב וריכוז, הפרעה בוויסות חושי, מסורבלות מוטורית, עיכוב התפתחותי. קשיים רגשיים – כלקות משנית או בשל ילדות לא נורמטיבית. 2
5ביבליותרפיה אהשימוש בביבליותרפיה ככלי אבחוני וטיפולי בהקשר החברתי.2
הורות לילדים בעלי לקויות למידה, קשב וריכוזחווית הנחיתות ההורית ושורשיה בינקות. התערבות מבוגר אחראי ביחסים חברתיים. שיטת ה"שמיניה ההפוכה". 2
6מיומנויות חברתיות בסיסיות/מורכבותזיהוי ומיפוי הקושי, כלים לרכישת המיומנויות החברתיות הבסיסיות/מורכבות. 2
הגשת מטלה
הקניית המיומנוית החברתיות הבסיסיות הלכה למעשהעבודה בקבוצה על מיומנויות חברתיות בסיסיות: עירנות סביבתית, "כרטיס הביקור" החברתי, יוזמה חברתית, ניהול שיח.2
7אבחון קשיים חברתייםשאלון אבחון קשיים חברתיים – לא פורמלי, והערכה התרשמותית. 2
ביבליותרפיה ב'מפגש עם סיפורים טיפוליים והתאמה למיומנויות החברתיות הנלמדות וקבלת כלים לאיתור טקסטים סיפוריים בהתאם למיומנות החברתית, כולל רשימה של עשרות סיפורים טיפוליים מומלצים.2
8שפה רגשיתהגדרה. ניהול שיח, שפה לא מילולית – הבנה והבעה, שיתוף רגשי באווירה המשפחתית כמנבא לכשירות חברתית.2
הלקות הלא מילוליתהכרת הלקות והשלכותיה על הקשיים החברתיים. (N.V.L.D-S.C.D)2
9עבודה מול הוריםהכרת ה"קול ההורי". הורים לילד בצל הלקות. העצמה הורית2
גישת המסוגלות החברתיתגמישות והסתגלות לסיטואציות חברתיות והיכולת לתמרן בין הרצונות והצרכים לאלו של אחרים, קריאת המפה החברתית,גמישות קוגנטיבית, אסרטיביות2
10הדגמה של עבודה טיפולית + התנסותהדגמה של מערכי שיעור - מיומנויות חברתיות בסיסיות: ערנות סביבתית, המפה החברתית, שמירה על קשר עין ושפת גוף מותאמת, עולם הרגשות. מיומנויות חברתיות מורכבות: ניהול קונפליקטים, אסרטיביות, הרחבת מעגל החברים.2
הנחיית קבוצותהרכבת קבוצה הומוגנית: אינטק, בחירת הרכב הקבוצה, מטודיקה של הנחיית קבוצות, כלים בסיסיים: הקשבה אמפטית, ניהול שיח בקבוצה, עקרונות מנחים.1

*ייתכנו שנויים במערך ההרצאות או במועדם בהתאם לבקשת המשתתפות או לשיקוליי ההנהלה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן